April 2022 | CDA zet vraagtekens achter invulling wethouderspost door Larens Behoud

» Download persbericht


Maart 2022 | Grafieken financiën Gemeente Laren

» Download document


Maart 2022 | Folder Gemeenteraadsverkiezingen 2022 CDA Laren

» Download de folder


Februari 2022 | Integriteitskwestie Laren

» Open deze publicatie


Maart 2018 | 5 Vragen van de bibliotheek aan Erwin van Den Berg

1. Wat is uw favoriete boek/welk boek geeft u graag cadeau?

Jammer dat ik geen boeken top tien mag noemen. Thuis boekenkasten vol. Lezen is heel erg belangrijk! En vooral ook leuk! Mijn favoriete boek is Hoe God verdween uit Jorwerd: een Nederlands dorp in de twintigste eeuw van Geert Mak. En met stip daaropvolgend De Schippers van de Kameleon van H. (Hotze) de Roos (jeugdsentiment).

2. Welke film wilt u nog een keer zien?

Twee Friestalige films. De Dream (Pieter Verhoeff, 1985), gebaseerd op de Hogerhuis-rechtszaak , een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield en De Gouden Swipe (Steven de Jong, 1996), over Douwe Wallinga die in de jaren dertig de meest felbegeerde Friese paardenrenprijs wint.

3. Hoe omschrijft u uw partij?

Een toekomstgerichte christendemocratische sociale volkspartij met aandacht voor het verleden in het algemeen en haar eigen verleden in het bijzonder (wees trots op je afkomst). Een partij die de kracht en belangrijk-heid van de economische duurzaamheid voor het platteland begrijpt en omarmt en dus oog heeft voor leefbare kleinschalige gemeenschappen, wijken, buurten, buurtschappen. Daarnaast de enige middenpartij in Nederland die volmondig staat voor het principe dat oogsten uit de natuur mag (houtproductie, jacht, visserij, beheer, schadebestrijding, toezicht en handhaving in het veld).

4. Wat vindt u bijzonder aan Laren?

Een prachtig levendig dorp middenin de metropool Amsterdam met een sterk verenigingsleven en daardoor grote gemeenschapszin. Laren zal altijd Laren blijven. Het credo van het CDA, van ondergetekende is: Laren bent U!

5. Wat zijn uw twee belangrijkste wensen voor Laren?

Behoud van cultuur en identiteit.

Cultuur: een mooi groen dorp dat haar uiterlijk binnen en buiten de bebouwde kom blijft beschermen (beschermd dorpsgezicht handhaven), geen hoogbouw op plekken waar dat nu ook niet is. Wel zorgen voor (vervangende) woningbouw in de sociale sector zodat het dorp divers qua samenstelling blijft.

Identiteit: zorg blijven dragen voor een sterk verenigingsleven en dus een sterk sociaal domein, zodat iedere Laarder aangesloten kan blijven bij deze gemeenschap waarin hij of zij leeft (als hij of zij dat wil natuurlijk). Daarbij hoort ook aandacht hebben voor werkgelegenheid in en buiten het dorp. Kleinschalige economische activiteiten op diverse plekken in het dorp verlevendigen onze dorpse samenleving.