Team CDA

Erwin van den Berg

De inwoners van Laren zijn gebaat bij een vitaal, levendig en veilig dorp met goede voorzieningen, het beste onderwijs, uitstekende sportaccommodaties, verenigingen, jongeren-en ouderenwerk, gezondheidszorg en een rijk cultureel leven. Het CDA Laren hecht grote waarde aan het behouden en beschermen van het unieke dorpskarakter van Laren en het omringende landelijke gebied van Enggronden, heide en bos. De hoge kwaliteit moet worden gekoesterd en bewaard. Nooit meer slopen van karakteristieke panden alvorens nieuwbouw zeker is. Een voorbeeld van slecht beleid is het slopen van cafe-restaurant Oud Laren.


Mark Druncks

Gemeenschapszin maakt een prettige samenleving waar veel belang wordt gehecht aan het meedoen van iedereen. Laren heeft met het Brinkhuis , Schering& Inslag en het vernieuwde Raadhuis een parel midden in het Hart van Laren. Vrijwilligers maken dit sociale dorpshart tot een onmisbaar onderdeel van onze dorpsgemeenschap. Een fusie tot Gooistad met 250.000 inwoners draagt zeker niet bij tot gemeenschapszin en sociale binding. CDA Laren is tegen gedwongen schaalvergroting. Beweringen dat dit goedkoper is voor de inwoners is onzin. Opschaling tot megascholen, in de zorg en woningbouwcorporaties hebben nooit tot een beter resultaat geleid, integendeel.


Marlies Mulder-Hillen

Laren kent een hoge kwaliteit en aanbod van onderwijs en sportvoorzieningen. Voor een dorp met 11.000 inwoners is dat ongekend. CDA Laren hecht bijzonder aan de keuzevrijheid van onderwijs en scholen en dat moeten we in stand houden. De scholengemeenschap Laar en Berg en college de Brink zorgen ervoor dat Larense scholieren op korte afstand, in het dorp hun opleiding kunnen blijven volgen. Schaalvergroting willen we niet. Naast school biedt Laren een geweldig aantal actieve sportverenigingen waar we trots op zijn. De gemeente moet deze sportclubs faciliteren waar dat kan. Ook het nieuwe BEL-bad moet er komen!


Maria Klingenberg

Vanaf de eerste dag dat het besluit was genomen, nu al bijna 4 jaren geleden, door het college van B&W van VVD en Larens Behoud dat ons zwembad de Biezem moest sluiten hebben wij ons verzet. Het kan niet waar zijn, vonden wij. Samen met de andere oppositiepartijen in de raad zijn we in actie gekomen om dat besluit van tafel te krijgen. Weet u nog dat meer dan 1000 Laarders hun handtekening zetten in een paar uur tijd op het Kermisterrein? Wij hebben als CDA Laren uiteindelijk de hele raad achter ons kunnen krijgen en samen met Blaricum en Eemnes een overeenkomst kunnen sluiten en er komt echt een nieuw BELzwembad!


Stijn Vos

Veilig wonen en veiligheid op straat is voor mij en mijn jonge gezin een van de belangrijkste onderwerpen om mij thuis te voelen in het dorp. Natuurlijk zijn we ook zelf verantwoordelijk maar een stevige overheid die ons dorp in de gaten houdt is nodig. Gelukkig hebben we nu weer een eigen politiepost en nog onze eigen brandweerkazerne en mijn inzet is om er voor te zorgen dat we die ook houden ook als de overheid weer wil bezuinigen. Het aantal inbraken is afgelopen jaar met 30% gedaald en wat mij betreft moet dat nog eens met 30% naar beneden.


Herman Kroes

Laren is de laatste jaren een evenementendorp geworden en daar zit niet iedereen op te wachten. Het lijkt ieder jaar meer en meer te worden en het CDA Laren vindt het nu wel genoeg. Bij de opbouw en afbraak op de Brink hebben vrachtwagens de bast van de bomen ernstig beschadigd en ik vecht al jaren hier tegen. Vrachtwagens horen daar niet en er moet beter toezicht komen. De Brink is van ons allemaal maar mag niet kapot gaan aan grootschalige evenementen. Het Kermisterrein is daar beter geschikt voor maar een paar dagen is genoeg; geen twee weken zoals vorig jaar augustus!


Inwoners van Laren zijn ondernemend en dat blijkt onder andere uit het grote aantal ZZPers dat hier woont en werkt; het grootste aantal van het Gooi zelfs. Dat zegt iets over de mentaliteit en de sfeer die hier heerst. Ik bevind mij als jonge ondernemer dan ook in goed gezelschap en het voelde weer als “thuis komen” enkele jaren geleden in Laren na mijn opleiding buiten de regio. Jammer dat hier in Laren zoveel winkels en nu ook restaurants leeg staan. Leegstand wordt verloedering en de nieuwe wethouder economische zaken moet zo snel mogelijk met de vereniging van ondernemers aan het werk om de boel hier weer aan de praat te krijgen. Geen betaald parkeren, dat past niet in onze dorpse sfeer.


Carel van Hest

Het lijkt gewoon maar dat is het niet; wat Laren ons te bieden heeft aan kunst in zoveel vormen is uniek. Niet alleen van kunst genieten in Singer Laren maar ook kunst maken op verschillende niveaus bij de Tekenclub Hamdorff, nu al 60 jaar lang, bij de Gooische Academie of de Schilderskring in het Brinkhuis. De tradities van Laren moeten we voortzetten in alle vormen. Ik ben trots op het Brinkhuis dat we als dorpsgemeenschap hebben kunnen realiseren en alle activiteiten die daar worden georganiseerd. Ik zet mij, samen met anderen, in om het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente te bewaken en te versterken. Natuurlijk niet met alleen subsidies, ook met de inzet van vele vrijwilligers. Als voorzitter van tennisvereniging ’t Laer roep ik de gemeente op om zuinig te zijn op de bloeiende sportverenigingen in Laren en kijk waar hulp nodig is. Voetbalvereniging SV Laren ’99 heeft een noodkreet uitgezonden voor hulp bij de vervanging van het kunstgrasveld en wij moeten deze club met 750 leden op een of andere manier helpen.


Theo Duurland

Geboren en getogen ben ik in dit mooie dorp en waar ik afgelopen jaar ook ben getrouwd met mijn geliefde. Met dit dorp voel ik mij sterk verbonden en ik kom met veel mensen in contact door mijn werk als servicemonteur. Naast mijn beroep is mijn grote passie de vrijwillige brandweer van het korps Laren maar dan moet onze brandweerkazerne blijven bestaan en daar maak ik me wel zorgen over. Verder is het belangrijk dat de vrijwilligers worden gewaardeerd en gesteund voor het werk dat ze doen. Ik heb het geluk gehad dat ik een woning kon vinden in Laren maar voor veel van mijn leeftijdgenoten is dat een groot probleem. Daarom vind ik dat we betaalbare woningen moeten houden en bouwen waar dat nog kan.


Jan de Jong

Toen ik in 1965 in Laren kwam wonen voelde ik mij hier snel thuis. Met het dorpse karakter en het aanbod van voorzieningen voor een jong gezin en de sfeer van “leven en laten leven” hoefden wij niet meer weg. Tijdens mijn 30 jaar werken in het voortgezet onderwijs en 15 jaar in het vrijwilligerswerk heb ik ervaren dat welvaart niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Nu de economie stagneert moeten we blijven beseffen dat onze jeugd de toekomst heeft en dat we onderwijs op een hoog niveau houden in een veilige omgeving. Laat ouderen en gehandicapten naar hun mogelijkheden deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en daar heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid.


Jan smit

Na bijna 40 jaren te hebben gewerkt in de Jeugdbescherming volg ik de overdracht van de jeugdzorg van provincie naar de gemeenten met grote interesse. Nog maar een goed jaar te gaan om dit te realiseren ben ik sceptisch over de enorme bezuiniging . Het ziet er naar uit dat 30% van de professionals van Jeugdzorg wordt ontslagen en ik vraag mij af wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van het werk. Nu blijven investeren in deze groep jeugdigen en hun gezinnen is goed voor hen en onze samenleving. Jeugdzorg moet snel en oplossingsgericht zijn. Ik ben een geboren en getogen Laarder en ik pleit – ook als voorzitter van de Volley Vereniging The Smashers- voor betaalbare sport voor de jeugd en de gemeente dient zich mede-verantwoordelijk te stellen voor goede accommodaties. Het behoud van het zwembad is een voorbeeld van hoe het hoort. Sport biedt het plezier en gezondheid voor onze jeugd.


Hans Schotsman

In deze groene parel van het Gooi ben ik geboren en ik ben al van jongs af aan besmet met het brandweervirus. Brandveiligheid en preventie zijn van het grootste belang en ik vind dat in iedereen een of meerdere rookmelders in huis moet hebben. En gaat het dan toch fout? Dan kunt u 24 uur per dag een beroep doen op het goed getrainde en gemotiveerde korps brandweervrijwilligers. We moeten wel zorgen dat we de kazerne en materieel voor Laren behouden. Vrijwilligers doen zoveel goeds voor onze samenleving en we moeten er voor zorgen dat ze gemotiveerd blijven voor alle goeds dat ze doen voor de samenleving. Laten we samen werken aan een veilig en vooral groen Laren!

Team CDA


Team CDA Laren

De kern van het Team CDA Laren bestaat uit 25 enthousiaste leden met hart voor 't dorp.

1. Raadslid Erwin van den Berg 2. Mark Druncks 3. Marlies Mulder-Hillen 4. Raadslid Maria Klingenberg 5. Stijn Vos 6. Herman Kroes 7. Wouter Druncks 8. Carel van Hest 9. Giel Hilhorst 10. Stef Bon 11. Bart van Walstijn 12. Jan-Huug Lobregt 13. Martijn Bogaard 14. Yvonne Althuis 15. Christianne Bouma-Egels 16. Sjef Dessens 17. Theo Duurland 18. Jan de Jong 19. Wil Horst-Wikkerman 20. Wethouder Leen van der Pols 21. Nel Majoor-Smit 22. Jan Smit 23. Herman Strating 24. Kees van der Weerd 25. Hans Schotsman