Team CDA

Mijn naam is Erwin van den Berg (46) en getrouwd met Milia Bosboom. Samen hebben wij twee zoons, Jabu en Mpatho. Wij wonen al twintig jaar met veel plezier in ons mooie dorp Laren. Naast mijn werk als rentmeester en gemeenteraadslid ben ik actief in het Larense verenigingsleven bij de intocht van Sinterklaas, Drum- en Showband MCC en het Oranjecomite. Verder ben ik nog lid van de raad van toezicht van de Stichting Waddengroep die met haar keurmerk Waddengoud een duurzaam economisch gebruik van de Waddenzee nastreeft. Deze activiteiten leveren mij een schat aan ervaringen en kennismaking met leuke mensen op die ik graag deel. De komende vier jaar zet ik mij opnieuw graag in om namens u ons dorp mee te besturen.


Robert Winkel

Mijn naam is Robert Winkel (46) en nog niet zo heel lang woonachtig in Laren. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij ABN Amro Clearing Bank in Amsterdam. Daarnaast ben ik voorzitter MR op de school van mijn dochter Lotte, de christelijke brede basisschool Avonturijn in Hilversum. In twee raadsperioden als fractiemedewerker van de CDA-gemeenteraadsfractie in Hilversum heb ik meegemaakt hoe belangrijk het is om de samenwerking, op welke manier dan ook, te zoeken met de andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Die opgebouwde kennis en ervaring wil ik gebruiken om ook als gemeenteraadslid in Laren het belang van de burger te dienen en te vertegenwoordigen.


Carel van Hest

Mijn naam is Carel van Hest geboren in 1942 in Hilversum, getrouwd met een Larens meisje, Marja Hesselman en op de kop af vijftig jaar getrouwd en woonachtig in ons unieke Laren. Bewegen wordt breed gezien als noodzaak voor onze gezondheid. Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd, zeker in Laren, wordt de noodzaak vooral voor de groep ouderen deze bewegingstrainingen aan te bieden in een samenspel van verenigingen waarbij een actieve, stimulerende, coordinerende rol van de lokale overheid vereist is. Ik ga mijn kennis en ervaring op bestuurlijk gebied (10 jaar raadslid) en verenigingsleven (meer dan 20 jaar voorzitter van een Larense tennisclub) inzetten om deze noodzakelijke doelen te bereiken.


Mijn naam is Leen van der Pols, en wel hierom, dat ik 65 jaar ben (wil ik dit weten?), van zeilen en bergsport (wandelen en skieen) hou en actief ben binnen Kiwanis (Serve the Children of the World). De afgelopen vier jaar ben ik voor het CDA Laren wethouder Sociaal Domein geweest en met zoveel plezier, dat ik mij graag de komende vier jaar opnieuw voor u als inwoner wil inzetten.


Herman Kroes

Mijn naam is Herman Kroes, 68 jaar, geboren en getogen in Laren. Na 32 jaar bij de vrijwillige brandweer in Laren, nu chauffeur bij de rollybus en actief bezig bij de Buurt Preventie Vereniging Heidezicht en nog wat meer dingen. Voor het CDA Laren en mijzelf is het heel erg belangrijk dat de Brinken groen blijven of weer groen worden, geen evenementen op de Brink en zeker geen bebouwing erop. Laren moet zijn historische kenmerken bewaren om door te kunnen geven.


Mijn naam is Jolanda Graafsma , 56 jaar jong en sinds 10 jaar woonachtig in dit mooie dorp. Ik houd van "naar buiten gaan", wandelend, fietsend etc. Geniet van de fijne woonomgeving en de buurt waar ik woon. Ben secretaris van de Buurt Preventie Vereniging Hut van Mie. Voel me zeer betrokken bij de buurt en het dorp. Ik lees erg veel en volg graag de politiek en de actualiteit. Ik zet mij graag in voor jong en oud om betaalbaar te kunnen (blijven) wonen in het Gooi. Zie het als een taak van de overheid de burger te beschermen voor de werking in de markt, deze is erg doorgeslagen ten gunste van projectontwikkelaars en de rijken onder ons.Bekijk hier de complete kandidatenlijst van CDA Laren.